Afdrukken
Categorie: Informatie over website
Hits: 2010

© Foto’s en info op de pagina’s

Op alle foto’s van deze internetpagina’s berust copyright. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de Webmaster- eigenaar van deze site. Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de Webmaster.
Het is toegestaan informatie (teksten, of gedeelte daarvan) van deze website over te nemen. Echter dient wel de bron(112fotosite.nl) vermeld te worden. Daarnaast dient de Webmaster op de hoogte te worden gebracht.

Vraag: Ik sta ongewenst op een foto. Mogen jullie dit zomaar doen?

In principe valt fotografie onder de vrije nieuwsgaring. Alles vanaf de openbare weg mag door ons worden vastgelegd op foto en worden gepubliceerd. Nederland is immers een vrij land.

Uiteraard willen wij met onze foto's niemand in verlegenheid of diskrediet brengen. Daarom zorgen wij er altijd voor dat nummerplaten van betrokken voertuigen altijd onherkenbaar worden gemaakt. In principe proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen om slachtoffers te fotograferen. Door even vanuit een andere positie een foto te maken proberen wij te voorkomen dat slachtoffers zichtbaar zijn. Mocht er onverhoopt toch een slachtoffer zichtbaar zijn op een foto, dan zullen wij deze zodanig bewerken dat de betrokkenen onherkenbaar op de foto verschijnen of dat wij deze foto niet plaatsen. Mensen die wij fotograferen als omstanders kiezen er zelf voor om ter plekke te komen en lopen dus het risico om op een foto te verschijnen.

Waarom worden foto's van ongelukken met een dodelijke of ernstige afloop op deze site gezet?

Algemeen:

Deze website dient ter algemene informatievoorziening over de hulpverlening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

Het is misschien een beetje simpel om te antwoorden met waarom niet. Wij maken foto's van allerlei incidenten, branden en ongevallen die enige nieuwswaarde hebben. Daarbij zitten ook regelmatig ongevallen met dodelijke afloop.

Wij proberen een overzicht te geven van het geen er heeft plaatsgevonden. Net zo als andere media. Wij kunnen ons voorstellen dat de foto's niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar daarom mag je er naar kijken en hoeft het niet. Bij de redactie komen veelal na het plaatsen van foto’s van een dodelijk ongeval reacties binnen van nabestaanden, zij stellen dat het hen enorm heeft geholpen bij de verwerking.

Vraag: Kan ik na een ongeval e.d foto’s krijgen voor de verzekering?

Antwoord: Ja, Als u foto’s wilt hebben voor de verzekering of verwerking van een gebeurtenis is dat altijd gratis mogelijk. In elke foto staat een naam van de fotograaf die aanwezig is geweest, via de adressen pagina (link) kunt u contact opnemen met de fotograaf van 112bollensteek.nl. De fotograaf van 112bollensteek.nl heeft vaak meer foto’s dan de foto’s die uiteindelijk op de site staan.

Vraag: Het gebeurd wel eens dat de fotograaf eerder is dan de gealarmeerde hulpdienst, hoe kan dat?

Antwoord: Hier is een eenvoudige verklaring voor: wanneer er een melding is worden de hulpdiensten gealarmeerd doormiddel van een P2000 pieper. De vrijwillige brandweer moet dan eerst vanaf huis naar de kazerne en dan naar het meld adres. De fotograaf van 112fotosite.nl gaat rechtstreeks vanaf huis naar het meld adres. Dit is soms qua rijtijd korter dan de aanrijd van de hulpdiensten. Ook gebeurd het soms dat eerst de Korps Coördinator opgepiept word voor dat de brandweer opgeroepen wordt. Opmerking dit gebeurt vaak bij reinigen wegdek, persoon in de lift en dier in nood.

Hoe wordt 112fotosite.nl bij gehouden?

Antwoord: De foto's en de teksten worden oneline gezet door de webmaster van de website.