Blue Flower

Een Vliegtuigongevalscenario of VOS is een gestandaardiseerde typering voor een incident op of rond een luchthaven waarbij een vliegtuig betrokken is. Het is in feite de luchthavenvariant van de Geco├Ârdineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Een VOS regelt de benodigde opschaling, zowel van de hulpdiensten als van de luchthavendiensten. De opschaling van de hulpdiensten kan per regio en luchthaven verschillen. De lokale benaming van een VOS verschilt per luchthaven.

Schiphol

Vliegtuigalarmeringen kunnen volgens de alarmregeling van Amsterdam Airport Schiphol in verschillende vormen voorkomen:

Vooralarm klein

Hulpdiensten op schiphol kunnen de situatie zelf afhandelen Geen ongeval / voorwaarschuwing.

Piloot geeft aan dat hij verwacht assistentie nodig te hebben na de landing, echter er worden geen ernstige problemen verwacht.

Daadwerkelijke inzet benodigd voor klein accident met luchtvaartuig op de grond.

Dit betekent dat er genoeg potentiele hulp op de luchthaven aanwezig is !

Vooralarm GROOT

Hulpdiensten op schiphol hebben ondersteuning vanuit de regio nodig in de vorm van materieel en / of personeel Geen ongeval / voorwaarschuwing

Piloot geeft aan niet normaal te kunnen landen en/of verwacht directe grote problemen met het luchtvaartuig op de grond !

VOS klein

Hulpdiensten op schiphol hebben ondersteuning vanuit de regio nodig in de vorm van materieel en / of personeel

Ongevallen zonder brand die plaats gevonden hebben met lage snelheid of in stilstand

VOS GROOT

Hulpdiensten op schiphol hebben ondersteuning vanuit de regio nodig in de vorm van materieel en / of personeel Ongeval

Ongevallen met luchtvaartuigen met brand in, rond of buiten het vliegtuig

Ongevallen met luchtvaartuigen waarbij de locatie onbekend is of er geen informatie is (vermissing)

Crash (met hoge snelheid op de grond terecht komend)

 

Eindhoven

Op Eindhoven Airport/Vliegbasis Eindhoven gelden de volgende scenarios:

Paraat - Voorzorgslanding of klein incident welke door de luchthaven brandweer wordt afgehandeld.

Stand By (Scenario 1) - Noodlanding van een vliegtuig met 1-6 personen aan boord.
Stand By (Scenario 2) - Noodlanding van een vliegtuig met 7-54 personen aan boord.
Stand By (Scenario 3) - Noodlanding van een vliegtuig met meer dan 54 personen aan boord.

Crash Alpha (Scenario 1) - Crash van een vliegtuig op het vliegveld met 1-6 personen aan boord. Of een ongeluk met een vliegtuig onderweg van of naar of op een afhandelingspositie met 1-6 personen aan boord.
Crash Alpha (Scenario 2) - Crash van een vliegtuig op het vliegveld met 7-54 personen aan boord. Of een ongeluk met een vliegtuig onderweg van of naar of op een afhandelingspositie met 7-54 personen aan boord.

Crash Alpha (Scenario 3) - Crash van een vliegtuig op het vliegveld met meer dan 54 personen aan boord. Of een ongeluk met een vliegtuig onderweg van of naar of op een afhandelingspositie met meer dan 54 personen aan boord.

Crash Bravo (Scenario 1) - Crash van een vliegtuig buiten het vliegveld met 1-6 personen aan boord.
Crash Bravo (Scenario 2) - Crash van een vliegtuig buiten het vliegveld met 7-54 personen aan boord.
Crash Bravo (Scenario 3) - Crash van een vliegtuig buiten het vliegveld met meer dan 54 personen aan boord.

 

Rotterdam

Vliegtuigalarmeringen kunnen volgens de alarmregeling van Rotterdam Airport in verschillende vormen voorkomen: oplopend van VOR 1 tot VOR 7.

'VOR' staat hierbij voor Vliegtuig Ongeval Rotterdam, het cijfer geeft de zwaarte van het alarm aan:

VOR 1 - Voorzorgslandingen of klein incident.

VOR 2 - Noodlanding van een vliegtuig met 1-6 personen aan boord.

VOR 3 - Noodlanding van een vliegtuig met 7-54 personen aan boord.

VOR 4 - Noodlanding van een vliegtuig met meer dan 54 personen aan boord.

VOR 5 - Crash van een vliegtuig met 1-6 personen aan boord. Of een ongeluk met een vliegtuig onderweg van of naar of op een afhandelingspositie met 1-6 personen aan boord.

VOR 6 - Crash van een vliegtuig met 7-54 personen aan boord. Of een ongeluk met een vliegtuig onderweg van of naar of op een afhandelingspositie met 7-54 personen aan boord.

VOR 7 - Crash van een vliegtuig met meer dan 54 personen aan boord. Of een ongeluk met een vliegtuig onderweg van of naar of op een afhandelingspositie met >54 personen aan boord.

 

Eelde

Op Groningen Airport Eelde gelden de volgende scenarios:

1A - Voorzorgslanding van een vliegtuig met 1-6 personen aan boord.

1B - Crash van een vliegtuig met 1-6 personen aan boord.

2A - Noodlanding van een vliegtuig met 7-50 personen aan boord.

2B - Crash van een vliegtuig met 7-50 personen aan boord.

3A - Noodlanding van een vliegtuig met meer dan 50 personen aan boord.

3B - Crash van een vliegtuig met meer dan 50 personen aan boord.

4 - Ramp op afstand, het gaat hier dan voornamelijk om vliegtuigongevallen buiten het luchthaventerrein.

5 - Brand, ongeval of ander incident op luchthaventerrein

6 - Verstoring van de openbare orde

7 - Kaping of gijzeling

8 - Bommelding

 

Maastricht - Aachen Airport

Vooralarm klein - Vliegtuig met een maximum startgewicht kleiner dan 6 ton. Conform Hulpverlening klein.

Vliegtuigongeval klein - Vliegtuig met een maximum startgewicht kleiner dan 6 ton Conform Hulpverlening klein.

Vooralarm middel - Vliegtuig met een maximum startgewicht tussen 6 en 22 ton. 1x Peloton hulpverlening.

Vliegtuigongeval middel - Vliegtuig met een maximum startgewicht tussen 6 en 22 ton. 1x Peloton hulpverlening.

Vooralarm groot - Vliegtuig met een maximum startgewicht tussen 6 en 22 ton. 1x Peloton hulpverlening.