Blue Flower

Etten-Leur - Donderdagmiddag hebben collega's van politie team Weerijs, boa's van de gemeente Etten-Leur, studenten van het Vitalis college, vrijwilligers van buurtpreventie Banakkers en leden van de werkgroep ruimtelijke aspecten & verkeer een snelheidscontrole gehouden in de straat Achter de Molen, wijk Banakkers.

Een snelheidscontrole is een controle op het overschrijden van de maximumsnelheid en kan plaatsvinden op een wegvak tussen twee punten. Een controlepunt kan mobiel of vast zijn; tijdens deze controle is gebruikt gemaakt van een lasergun.

De snelheidscontrole heeft plaatsgevonden tussen 16.00 uur & 17.00 uur. Aantal passanten: 73. Omdat de controle een preventief karakter had zijn de bestuurders die een kleine snelheidsovertreding hadden begaan, in een informatief gesprek door de plaatselijke bewoners èn de handhavers, geïnformeerd over de gevaarzetting.

Op genoemde locatie geldt een 30 kilometerzone. Er is 1 bestuurder geweest die de maximale snelheid (na aftrek van de wettelijke marge) met 27 km/u heeft overschreden. Deze bestuurder kan een bekeuring tegemoet zien van 311,- euro. Soortgelijke snelheidscontrole's zullen de komende maanden op meerdere locatie's binnen de gemeente Etten-Leur plaats gaan vinden.

16177832 576285599232307 2257017147499455238 o